UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu oraz eksploatacji elektrycznej wyciągarki kotwicznej TRAC należy uważnie przeczytać instrukcję. 

Czytaj więcej o montażu….

UWAGA! Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała i /lub uszkodzenia mienia.

                                 Pobierz instrukcję…

Elektryczne windy kotwiczne TRAC dzielą się na takie, które posiadają funkcję Autodeploy oraz takie, które nie posiadają tej funkcji.

Autodeploy pozwala na odwijanie liny kotwicznej tylko, jeżeli lina będzie napięta. Pozwala to na opuszczanie kotwicy, bez ryzyka splątania liny lub na popuszczanie większej ilości liny również bez ryzyka splątania. Dodatkowo Autodeploy pozwala na odwijanie liny przyciskając przycisk tylko raz, bez konieczności trzymania przycisku przez cały czas odwijania.

Brak tej funkcji oznacza, że użytkownik musi pilnować odwijanie, tak aby zaprzestać w momencie gdy kotwica osiądzie na dnie. Jeżeli uruchomimy odwijanie, kiedy kotwica będzie na dnie to istnieje ryzyko, że lina będzie się luzować na szpuli urządzenia. 

Wyciągarki z funkcją “Autodeploy” – Angler 30 A/D, Deckboat 40 A/D, Seaside 40 A/D

Opis panelu sterującego oraz bezprzewodowego pilota:
Użytkowanie na łodzi elektrycznej windy kotwicznej TRAC
Użytkowanie na łodzi elektrycznej windy kotwicznej TRAC

UWAGA! – Na panelu sterującym funkcję Autodeploy wyłącza się naciskając przycisk góra lub dół. Na pilocie bezprzewodowym również można tak wyłączać.

UWAGA! – Jeżeli nie wyłączymy funkcji Autodeploy elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC będzie odwijać linę, tak długo jak lina będzie napięta. Jak odwinie całą linę to zacznie ją nawijać w druga stronę. Nie wolno dopuścić do takiej sytuacji. Grozi to uszkodzeniem elektrycznej windy kotwicznej TRAC.

Kotwiczenie łodzi:
 • Napłyń na wybrane miejsce kotwiczenia.
 • Naciśnij przycisk „Autodeploy” – elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC uruchomi odwijanie liny. Kiedy kotwica osiądzie na dnie, wyciągarka przestanie odwijać linę ale pozostanie aktywna.
 • W przypadku, gdy są sprzyjające warunki naciśnij dowolny przycisk na elektrycznej windzie kotwicznej lub na pilocie. Wyciągarka wyłączy się i nie będzie odwijać więcej liny.
 • W przypadku, gdy warunki nie są sprzyjające nie wyłączaj wyciągarki jak kotwica osiądzie na dnie. Dryfująca łódź napnie linę kotwiczną i funkcja „Autodeploy” odwinie więcej liny. ,,Autodeploy” należy wyłączyć jak uznamy, że kotwica utrzyma łódź na miejscu.
 • Jeżeli kotwica nie utrzymuje nas na miejscu naciśnij ponownie przycisk „Autodeploy”, aby odwinąć więcej liny. Jeżeli uznamy, że długość liny kotwicznej jest odpowiednia należy ponownie nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć dalsze odwijanie.
Funkcja ,,Autodeploy” wyłączy się sama, jeżeli lina nie napnie się przez ok 1 min.
Podnoszenie kotwicy:
 • Uruchom silnik na łodzi (dotyczy silników spalinowych z ładowaniem akumulatora).
 • Naciśnij przycisk „UP” (strzałka w górę) – wyciągarka uruchomi nawijanie liny. Przycisk należy trzymać, aż wciągniemy kotwicę na rolkę kotwiczną. Często kotwica wychodzi z wody owinięta glonami, piachem, mułem etc. Przed ostatecznym wciągnięciem należy opłukać kotwicę. Można zrobić to ręcznie lub pozostawić kotwicę tuż pod lustrem wody i powoli przemieścić się łodzią.
 •  Po ostatecznym wciągnięciu kotwicy na rolkę warto zapiąć karabińczyk bezpieczeństwa.

Wyciągarki bez funkcji ,,Autodeploy” – Anchor 20, Fisherman 25, Pontoon 35

Opis panelu sterującego oraz opcjonalnego bezprzewodowego pilota:
Użytkowanie na łodzi elektrycznej windy kotwicznej TRAC
Użytkowanie na łodzi elektrycznej windy kotwicznej TRAC
Kotwiczenie łodzi:
 • Napłyń na wybrane miejsce kotwiczenia.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,DOWN” (strzałka w dół) – elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC uruchomi odwijanie liny. Należy puścić przycisk, kiedy kotwica osiądzie na dnie. Będzie to widać po luźno odwijanej linie na szpuli wyciągarki.
 • W przypadku, gdy są sprzyjające warunki nie ma potrzeby odwijania większej ilości liny.
 • W przypadku, gdy warunki nie są sprzyjające odwiń więcej liny, tak aby pewniej zakotwiczyć jednostkę. Należy uważać, żeby lina nie splątała się, ani nie poluzowała na szpuli. Takie ryzyko istnieje w momencie, kiedy elektryczna winda kotwiczna TRAC odwija linę, która nie jest w żaden sposób wyciągana przez kotwicę lub przez dryfującą łódź.
 • Jeżeli kotwica nie utrzymuje nas na miejscu naciśnij ponownie przycisk ,,DOWN”, aby odwinąć więcej liny aż uznamy, że długość liny kotwicznej jest odpowiednia.
Podnoszenie kotwicy:
 • Uruchom silnik na łodzi (dotyczy silników spalinowych z ładowaniem akumulatora).
 • Naciśnij przycisk „UP” (strzałka w górę) – wyciągarka uruchomi nawijanie liny. Przycisk należy trzymać, aż wciągniemy kotwicę na rolkę kotwiczną. Często kotwica wychodzi z wody owinięta glonami, piachem, mułem etc. Przed ostatecznym wciągnięciem, należy opłukać kotwicę. Można to zrobić ręcznie lub pozostawić kotwicę tuż pod lustrem wody i powoli przemieścić się łodzią.
 •  Po ostatecznym wciągnięciu kotwicy na rolkę warto zapiąć karabińczyk bezpieczeństwa.

UWAGA! – Podczas płynięcia zaleca się zapinanie kotwicy karabińczykiem bezpieczeństwa z zestawu. 

UWAGA! – Podczas transportu łodzi na przyczepie, kotwica musi być odpięta z elektrycznej wyciągarki kotwicznej TRAC i bezpiecznie schowana w samochodzie lub w łodzi. Nie wolno jeździć z kotwicą leżącą na rolce kotwicznej. 

Pilot bezprzewodowy

Każdy pilot TRAC wyposażony jest w ramkę montażową, którą można przykręcić lub przykleić. Jeżeli miejsce montażowe jest równe i płaskie przyklejenie ramki będzie wystarczające. W przeciwnym razie ramkę można przykręcić. 

Pilot bezprzewodowy TRAC z zestawu jest już zaprogramowany z elektryczną windą kotwiczną TRAC. W przypadku potrzeby ponownego programowania, należy wybrać procedurę odpowiadającą danemu urządzeniu. Każda elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC działa z jednym pilotem. Nie da się zaprogramować dwóch pilotów do jednej wyciągarki TRAC.

Procedura programowania pilota do elektrycznych wyciągarek kotwicznych TRAC G1, modele do 2009 r. – Fisherman 25, Pontoon 35, Coastal 35, Big Water 45

• Odepnij kotwicę od liny kotwicznej. Elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC będzie zasilana podczas przeprogramowywania.
• Odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający wyciągarkę.
• Wciśnij i przytrzymaj przyciski (na obudowie wyciągarki) w górę i w dół naraz ( nie uwalniają do etapu 7 ).
• Podłącz dodatni przewód akumulatora.
• Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę dowolny przycisk na pilocie.
• Ponownie odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający elektryczną windę kotwiczną TRAC.
• Puść przyciski z kroku 3.
• Podłącz dodatni przewód akumulatora.
• Sprawdź czy wszystkie funkcje na pilocie działają.

Procedura programowania pilota do elektrycznych wyciągarek kotwicznych TRAC G2, modele od 2010 do 2019 r. – Fisherman 25, Pontoon 35, Coastal 35, Big Water 45, Big Water 45 SW,  Angler 25 A/D, Angler 30 A/D, Deckboat 35 A/D, Deckboat 40 A/D

• Odepnij kotwicę od liny kotwicznej. Elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC będzie zasilana podczas przeprogramowywania.
• Odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający wyciągarkę.
• Wciśnij i przytrzymaj przyciski (na obudowie wyciągarki) w górę i w dół naraz ( nie uwalniają do etapu 7 ).
• Podłącz dodatni przewód akumulatora.
• Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę dowolny przycisk na pilocie.
• Ponownie odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający elektryczną windę kotwiczną TRAC.
• Puść przyciski z kroku 3.
• Podłącz dodatni przewód akumulatora.
• Sprawdź czy wszystkie funkcje na pilocie działają.

Procedura programowania pilota do elektrycznych  wyciągarek kotwicznych TRAC G3, modele od 2019 r. – Fisherman 25, Pontoon 35, Angler 30 A/D, Deckboat  40 A/D, Seaside 40 A/D

• Odepnij kotwicę od liny kotwicznej. Elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC będzie zasilana podczas przeprogramowywania.
• Odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający wyciągarkę.
• Wciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk na pilocie.
• Podłącz dodatni przewód akumulatora, trzymając przycisk (pkt. 2) przez 2 sekundy.
• Sprawdź czy wszystkie funkcje na pilocie działają.

Procedura programowania pilota do elektrycznych wyciągarek kotwicznych TRAC  Big Water 2 SW oraz TRAC Titan 450

• Odepnij kotwicę od liny kotwicznej. Elektryczna wyciągarka kotwiczna TRAC będzie zasilana podczas przeprogramowywania.
• Odłącz od akumulatora dodatni (czerwony) przewód zasilający wyciągarkę.
• Wciśnij i przytrzymaj przyciski na wyciągarce “Lock winch” (kłódka).
• Podłącz dodatni przewód akumulatora i uwolnij przycisk “Lock winch” –  LED będzie się świecić.
• Naciśnij na pilocie GÓRA i DÓŁ naraz, LED zaświeci się trzy razy i zgaśnie, programowanie jest zakończone.
• Sprawdź czy wszystkie funkcje na pilocie działają.

Masz pytania? Zadzwoń i skorzystaj z pomocy doradcy.