Poniżej znajdują się przykłady problemów, które możemy napotkać podczas montażu lub użytkowania elektrycznej windy kotwicznej TRAC

Używając dowolnej funkcji (góra/dół), sprawdź czy słychać uruchamiające się przekaźniki. Jeżeli nie słychać przekaźników, odłącz zasilanie wyciągarki pod obudową i sprawdź, czy jest zasilanie na przewodach.

Aby zdiagnozować powód dla, którego urządzenie nie działa należy prześledzić całe podłączenie elektryczne.

 •  Sprawdź czy masz sprawny i naładowany akumulator.
 • Sprawdź czy przewody zasilające nie są zwinięte, uszkodzone lub przedłużone. Powinny być podłączone bezpośrednio do akumulatora lub do wyłącznika głównego. Wyciągarka nie może być połączona do rozdzielni lub innych bezpieczników na łodzi.
 • Sprawdź czy złącza nie wyrwały się z przewodu. Mogło to nastąpić podczas montażu.
 • Jeżeli przewody są sprawne i dobrze podłączone, sprawdź bezpiecznik termiczny, który znajduje się na przewodnie zasilającym (+). Bezpiecznik ma dwie śrubki można chwilowo je złączyć czymś metalowym. Pozwoli to pominąć bezpiecznik i sprawdzić działanie wyciągarki.

Czytaj więcej o montażu…

Jeżeli przekaźniki działają, odłącz przewody zasilające między modułem sterującym, a silnikiem i sprawdź czy podczas uruchomiania “góra” lub “dół” pojawia się zasilanie na “wyjściu” ze sterownika. Jeżeli zasilanie na przewodach jest, a silnik nie działa można delikatnie popukać w silnik ponieważ mogły zawiesić się szczotki. Jeżeli to nie pomoże skontaktuj się z naszym serwisem.


UWAGA! – Jeżeli elektryczna winda kotwiczna TRAC była używana ze zwiniętymi przewodami przez dłuższy czas przewody należy wymienić.

UWAGA! – Może się zdarzyć, że wyciągarka będzie sprawna na przewodach będzie zasilanie 12V, a urządzenie nie zadziała. W takiej sytuacji dokładnie sprawdź podłączenie ponieważ mimo, że napięcie wykazuje 12V natężenie może być za małe, żeby elektryczna winda kotwiczna działała. 


 • Sprawdź czy nic nie dostało się do elektrycznej wyciągarki kotwicznej TRAC  i nie blokuje jej pracy.
 • Sprawdź czy nie pękła szpula. Pęknięta szpula rozszerza się i obciera o boki konstrukcji windy kotwicznej. Szpula powinna mieć delikatny luz na boki, jeżeli go nie ma prawdopodobnie jest pęknięta i należy ją wymienić.
 • Jeżeli nie blokuje wyciągarki kotwicznej, sprawdź podłączenie elektryczne opisane w punkcie 1. Częstym powodem słabej mocy urządzenia, są źle podłączone lub zwinięte przewody zasilające.

Czytaj więcej o montażu…

Jeżeli problem nie ustał skontaktuj się z naszym serwisem.

 • Jeżeli podnoszenie kotwicy działa poprawnie z przycisków na obudowie, a przerywa z pilota sprawdź podłączenie elektryczne wyciągarki kotwicznej. Odbiornik radiowy pilota jest wrażliwy na niedobór prądu i stąd się bierze przerywanie. Należy prześledzić podłączenie elektryczne zgodnie z punktem 1.
 • W takiej sytuacji należy wysunąć rolkę kotwiczną, dalej poza obrys łodzi. Jeżeli konstrukcja łodzi na to nie pozwala należy rozważyć wymianę rolki kotwicznej na dłuższą. W naszej ofercie znajdują się dwa nierdzewne modele. Rolka prosta oraz rolka uchylna. Rolka uchylna ma taki sam rozstaw śrub jak rolki TRAC. Może to znacząco ułatwić montaż. 

  Sprawdź nasze rolki…

  Jeżeli to kotwica RIVER uderza o kadłub można też zastosować kotwicę typu GRZYBEK. Mają mniejszą średnicę i często rozwiązują problem obijania łodzi.

Masz pytania? Zadzwoń i skorzystaj z pomocy doradcy.